Wandelcoachen met inzicht op uitzicht en uitzicht op inzicht…

…de tijd zal het leren

Kom in beweging

Je hebt een vraag die persoonlijk is of  werk gerelateerd. Je zit in een situatie waarin iets wringt, waarin je vastzit of waarin je een blokkade ervaart. Je hebt het idee dat je er steeds in kringetjes in en omheen blijft draaien en tegelijkertijd weet je dat je het wilt aanpakken en er echt vanaf wilt. Je ervaart stress in het maken van keuzes, je wilt minder piekeren en iets doen waarvan je diep van binnen weet dat het beter voor je is. Je wilt iets veranderen alleen weet je nog niet zo goed hoe…

Je wilt je weer zeker voelen en in balans, je wilt je zelfvertrouwen weer voelen en versterken, je wilt dat je enthousiasme en inspiratie dat ergens wel in je borrelt weer naar boven komt. En je wilt weer trots zijn op jezelf met een gevoel van voldoening en bovenal weer kiezen voor jezelf, jij mag weer op de 1e plek!  Met compassie en aandacht zorgen voor jezelf, zodat je er daarna ook voor anderen weer kan zijn.

Als je al langer met deze vragen/mijmeringen rondloopt en herkenning voelt bij wat je net las, kom dan in beweging . Ik kan er samen met jou wat aan gaan doen.

Ik coach  mensen die deze keuzestress/spanning ervaren, privé – en of in hun werk en die willen zeggen:

“Ik kies voor mezelf”

Kom in beweging

Je hebt een vraag die persoonlijk is of  werk gerelateerd. Je zit in een situatie waarin iets wringt, waarin je vastzit of waarin je een blokkade ervaart. Je hebt het idee dat je er steeds in kringetjes in en omheen blijft draaien en tegelijkertijd weet je dat je het wilt aanpakken en er echt vanaf wilt. Je ervaart stress in het maken van keuzes, je wilt minder piekeren en iets doen waarvan je diep van binnen weet dat het beter voor je is. Je wilt iets veranderen alleen weet je nog niet zo goed hoe…

Je wilt je weer zeker voelen en in balans, je wilt je zelfvertrouwen weer voelen en versterken, je wilt dat je enthousiasme en inspiratie dat ergens wel in je borrelt weer naar boven komt. En je wilt weer trots zijn op jezelf met een gevoel van voldoening en bovenal weer kiezen voor jezelf, jij mag weer op de 1e plek!  Met compassie en aandacht zorgen voor jezelf, zodat je er daarna ook voor anderen weer kan zijn.

Als je al langer met deze vragen/mijmeringen rondloopt en herkenning voelt bij wat je net las, kom dan in beweging . Ik kan er samen met jou wat aan gaan doen.

Ik coach  mensen die deze keuzestress/spanning ervaren, privé – en of in hun werk en die willen zeggen:

 

“Ik kies voor mezelf”

Herken jij jezelf hierin?

Komt het beeld wat ik schets hierboven jou bekend voor en ben jij benieuwd hoe natuurwandelingen naar meer inzicht en uitzicht op weg naar jezelf gaan leiden?  Dan wandelcoach ik graag met je mee op je pad.

Je zult al snel ervaren dat je meer rust in hoofd en lijf gaat voelen en meer plezier hebt. Het resultaat is dat je bewuster leert luisteren naar jezelf en betere keuzes voor jezelf leert maken, met trots en meer energie, inzicht op uitzicht en uitzicht op inzicht…….. 

En het goede nieuws is dat je daar NU al mee kunt beginnen! 

Zet jouw eerste stap op weg naar inzicht!

Ik heb een speciaal inspiratieboekje gemaakt waarin ik je oefeningen aanreik die jou op weg zullen helpen. Print het uit en neem het met je mee op jouw wandelingen!

Heb je ervaringen die je wilt delen? Ik hoor ze graag!

Wandelcoaching Werkt!

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van wandelcoaching…….

Wandelcoaching Werkt!

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van wandelcoaching…….

Onderzoek heeft aangetoond dat wandelcoaching duidelijk een positief effect heeft op het functioneren van mensen die kampen met stress. Tijdens een vergelijking tussen twee groepen , één groep die deelnam aan wandel-coaching en één groep die niet op deze manier gecoacht werd het volgende zichtbaar:
Deelnemers aan de wandelcoaching vertoonden tijdens de nametingen minder symptomen: van burn-out, minder psychische en lichamelijke stressklachten, minder problemen met concentratie en aandacht en minder problemen met sociaal functioneren.
Wandelcoaching had tegelijkertijd ook positief effect op het welzijn en de psychische gezondheid. De deelnemers aan de wandelcoaching rapporteerden tijdens de nametingen meer werkplezier, meer bevlogenheid op het werk, hoop, meer zelfwaardering en mindfulness en ook waren ze meer tevreden met hun leven dan de deelnemers aan de controlegroep.

Berg, A.E. van den (2016). Effectmeting wandelcoaching: Onderzoeksrapport. Natuur voor mensen Omgevingspsychologisch onderzoek

Ontvang een gratis inspiratieboekje met oefening!

Ik heb een speciaal inspiratieboekje gemaakt waarin ik je oefeningen aanreik die jou op weg zullen helpen.  Print het uit en neem het met je mee op jouw wandelingen!

Heb je ervaringen die je wilt delen? Ik hoor ze graag!

Vul je naam en emailadres in en je ontvangt een link in je mailbox waarmee je het digitale inspiratieboekje kunt  downloaden.

Vraag hier het inspiratieboekje aan:

PRIVACYVERKLARING

Coach-praktijk De Zandloper

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:
Ik respecteer jouw privacy en behandel de persoonlijke informatie die je verstrekt hebt vertrouwelijk en zorgvuldig.
Door je persoonsgegevens aan mij te verstrekken ga je er mee akkoord dat ik je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring zal gebruiken.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijk
Coach-praktijk De Zandloper is een handelsnaam die valt onder mijn eenmanszaak. Dit statement geldt daarmee voor deze handelsnaam.

Coachpraktijk de Zandloper wordt beheerd door Marianne Zandman. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat ik er voor zorgdraag dat de organisaties of partners waar ik mee samenwerk jouw gegevens absoluut niet krijgen of, indien nodig dat zij ze hebben voor een coaching en/of training, zeer zorgvuldig bewaken.
Je kan mij daar altijd op aanspreken en mocht je een signaal opvangen dat het niet oké is of voelt, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn gegevens als directeur en eigenaar :
Marianne Zandman
Mozartlaan 161
2215JW Voorhout
06 83172545
info@coachpraktijk-dezandloper.nl
Kamer van Koophandel nummer 72771968

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via een blog, via een facebookgroep, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het persoonlijke ontwikkelings-, trainings- en/of (team)coachtraject.

Persoonsgegevens die door mij verwerkt worden
Marianne Zandman verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• N.A.W.-gegevens en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(s), geboortedatum en –plaats, geslacht
• Gespreksverslagen van (telefonische, webinar, skype, coachings, team) sessies
• Chats en reacties per mail, facebookgroep, website en whatsapp
• IP-adres
• CV als het om loopbaancoaching gaat
• Ik verwerk persoonsgegevens om passende blogs te sturen voor de doelgroep en/of jou e-book’s of blogs te verstrekken. Mensen die zich hiervoor aanmelden, jij bijvoorbeeld, hebben totale vrijheid om zich ook af te melden. Dit wordt in elke mail aangegeven.
• Als er een mailadres achtergelaten wordt, voor contact- verzoek of informatie, komt deze in de mailboxen, wordt erop gereageerd met als doel de gewenste informatie te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Coach-praktijk De Zandloper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Ik verwerk jouw persoonsgegevens wanneer je:
• je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
• een dienst of product aanschaft
• het contact wilt onderhouden
• verzenden van blogs en/of informatiemateriaal ten behoeve van informatiebijeenkomsten, intervisie, training en/of (team)coaching (indien van toepassing)
• je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
• om goederen en diensten bij jou af te leveren
• goede en efficiënte dienstverlening zoals het bieden van een persoonlijk coachtraject of verzorgen van een effectieve training en/of (team)coaching
• klant- en relatiebestand te onderhouden
• verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• verbetering van de dienstverlening
• rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgever
• verbetering van dienstverlening
• facturering
• innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• marketing te doen om meerwaarde te bieden volgens de doelstellingen en visie &missie
• wettelijke verplichtingen na te komen: zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte en/of accreditaties, beroepsverenigingen, herleiden opleidingsniveau, aantonen deskundigheidsbevordering
• het voeren van geschillen
• het kunnen aanbieden van blogs en/of e-book of passende informatie zoals webinars om inhoudelijke verrijking voor jou en de doelgroep
• deelname aan besloten groepen op facebook
• uitnodiging op linked in en deelname aan groepen (zonder gebruik van privacy informatie)
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Ik kan geen verantwoording dragen voor hoe de andere deelnemers op het besloten facebookgroep met jouw bijdragen omgaan. Coach-praktijk De Zandloper kan ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende platform met persoonsgegevens om gaat.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het trainings- en/of coachtraject of de informatie daaromtrent en/of de werving van gelijkgestemden.
Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van mijn diensten;
• De bescherming van financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van systemen;
• Uitvoeren boekhouding en financiële boekhouding en rapportages;
• ICT-ondersteuning ten behoeve van de dienstverlening;
• Onderzoek voor marketing en onderzoeksdoeleinden;
• Integratie van effecten van training/coaching in de praktijk
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coach-praktijk De Zandloper neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik (of een ander werkzaam persoon in mijn netwerk) daar tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden zoals gezegd
Coach-praktijk De Zandloper verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden, zoals onze IT-leveranciers (upguide), testbureaus (TIFF-vragenlijst) of andere derden die worden ingeschakeld bij het trainings- en/of (team)coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zonder toestemming van jouw kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Coach-praktijk De Zandloper verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij ik daartoe verplicht ben op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website, in de nieuwsbrieven en in de (tips in powerpoint of mondelinge tips in) trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Coach-praktijk De Zandloper geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Ik hanteer o.a. de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie minimaal 7 jaar ( wettelijke verplichting) i.v.m. Belastingdienst
• Personalia voor de NOBCO – accreditatie en beroepsvereniging om mijn vak uit te oefenen
• Adres voor post/verzending, bijvoorbeeld mijn Nieuwjaars attentie
• Inhoudelijke gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Coach-praktijk De Zandloper maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Op de website worden cookies gebruikt. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Hiervoor geef je altijd jouw toestemming en je kunt je altijd direct afmelden, mocht je het niet wensen. Als je iets wilt veranderen, mail mij dan direct.
Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
• het analyseren van het gebruik van de website om de website daarmee te kunnen verbeteren;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren.
• het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites
De door ons verzamelde gegevens worden door mij alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Coach-praktijk De Zandloper niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Gebruik openbare bijdragen:
Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de website van Coach-praktijk De Zandloper of een andere openbare website, dan kan en mag ik deze bijdrage ook elders publiceren.

Bijdragen aan besloten discussieplatform:
Draag je bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten groep in het kader van een training en/of eigen aanmelding) dan maakt Coach-praktijk De Zandloper op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. Hierin staat jouw leerfocus centraal en is het alleen maar inspirerend om dingen met elkaar te delen.
Ik zal nooit namen noemen en/of zaken naar buiten brengen uit een besloten groep.

Klacht – welkom
Als je een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 november 2018.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Coach-praktijk De Zandloper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachpraktijkdezandloper.nl. Dan kan ik er ook direct wat aan doen. Ik wil dat jij je veilig weet in ons contact.

Met vriendelijke groet,

Marianne Zandman

Coach-praktijk De Zandloper
Ja, ik wil periodiek op de hoogte gehouden worden van (nieuw) aanbod. Lees hier de: Privacy Policy

Ontvang een gratis inspiratieboekje met oefening!

Ik heb een speciaal inspiratieboekje gemaakt waarin ik je oefeningen aanreik die jou op weg zullen helpen.  Print het uit en neem het met je mee op jouw wandelingen!

Heb je ervaringen die je wilt delen? Ik hoor ze graag!

Vul je naam en emailadres in en je ontvangt een link in je mailbox waarmee je het digitale inspiratieboekje kunt  downloaden.

Vraag hier het inspiratieboekje aan:

PRIVACYVERKLARING

Coach-praktijk De Zandloper

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:
Ik respecteer jouw privacy en behandel de persoonlijke informatie die je verstrekt hebt vertrouwelijk en zorgvuldig.
Door je persoonsgegevens aan mij te verstrekken ga je er mee akkoord dat ik je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring zal gebruiken.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijk
Coach-praktijk De Zandloper is een handelsnaam die valt onder mijn eenmanszaak. Dit statement geldt daarmee voor deze handelsnaam.

Coachpraktijk de Zandloper wordt beheerd door Marianne Zandman. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat ik er voor zorgdraag dat de organisaties of partners waar ik mee samenwerk jouw gegevens absoluut niet krijgen of, indien nodig dat zij ze hebben voor een coaching en/of training, zeer zorgvuldig bewaken.
Je kan mij daar altijd op aanspreken en mocht je een signaal opvangen dat het niet oké is of voelt, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn gegevens als directeur en eigenaar :
Marianne Zandman
Mozartlaan 161
2215JW Voorhout
06 83172545
info@coachpraktijk-dezandloper.nl
Kamer van Koophandel nummer 72771968

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via een blog, via een facebookgroep, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het persoonlijke ontwikkelings-, trainings- en/of (team)coachtraject.

Persoonsgegevens die door mij verwerkt worden
Marianne Zandman verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• N.A.W.-gegevens en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(s), geboortedatum en –plaats, geslacht
• Gespreksverslagen van (telefonische, webinar, skype, coachings, team) sessies
• Chats en reacties per mail, facebookgroep, website en whatsapp
• IP-adres
• CV als het om loopbaancoaching gaat
• Ik verwerk persoonsgegevens om passende blogs te sturen voor de doelgroep en/of jou e-book’s of blogs te verstrekken. Mensen die zich hiervoor aanmelden, jij bijvoorbeeld, hebben totale vrijheid om zich ook af te melden. Dit wordt in elke mail aangegeven.
• Als er een mailadres achtergelaten wordt, voor contact- verzoek of informatie, komt deze in de mailboxen, wordt erop gereageerd met als doel de gewenste informatie te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Coach-praktijk De Zandloper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Ik verwerk jouw persoonsgegevens wanneer je:
• je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
• een dienst of product aanschaft
• het contact wilt onderhouden
• verzenden van blogs en/of informatiemateriaal ten behoeve van informatiebijeenkomsten, intervisie, training en/of (team)coaching (indien van toepassing)
• je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
• om goederen en diensten bij jou af te leveren
• goede en efficiënte dienstverlening zoals het bieden van een persoonlijk coachtraject of verzorgen van een effectieve training en/of (team)coaching
• klant- en relatiebestand te onderhouden
• verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• verbetering van de dienstverlening
• rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgever
• verbetering van dienstverlening
• facturering
• innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• marketing te doen om meerwaarde te bieden volgens de doelstellingen en visie &missie
• wettelijke verplichtingen na te komen: zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte en/of accreditaties, beroepsverenigingen, herleiden opleidingsniveau, aantonen deskundigheidsbevordering
• het voeren van geschillen
• het kunnen aanbieden van blogs en/of e-book of passende informatie zoals webinars om inhoudelijke verrijking voor jou en de doelgroep
• deelname aan besloten groepen op facebook
• uitnodiging op linked in en deelname aan groepen (zonder gebruik van privacy informatie)
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Ik kan geen verantwoording dragen voor hoe de andere deelnemers op het besloten facebookgroep met jouw bijdragen omgaan. Coach-praktijk De Zandloper kan ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende platform met persoonsgegevens om gaat.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het trainings- en/of coachtraject of de informatie daaromtrent en/of de werving van gelijkgestemden.
Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van mijn diensten;
• De bescherming van financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van systemen;
• Uitvoeren boekhouding en financiële boekhouding en rapportages;
• ICT-ondersteuning ten behoeve van de dienstverlening;
• Onderzoek voor marketing en onderzoeksdoeleinden;
• Integratie van effecten van training/coaching in de praktijk
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coach-praktijk De Zandloper neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik (of een ander werkzaam persoon in mijn netwerk) daar tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden zoals gezegd
Coach-praktijk De Zandloper verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden, zoals onze IT-leveranciers (upguide), testbureaus (TIFF-vragenlijst) of andere derden die worden ingeschakeld bij het trainings- en/of (team)coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zonder toestemming van jouw kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Coach-praktijk De Zandloper verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij ik daartoe verplicht ben op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website, in de nieuwsbrieven en in de (tips in powerpoint of mondelinge tips in) trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Coach-praktijk De Zandloper geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Ik hanteer o.a. de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie minimaal 7 jaar ( wettelijke verplichting) i.v.m. Belastingdienst
• Personalia voor de NOBCO – accreditatie en beroepsvereniging om mijn vak uit te oefenen
• Adres voor post/verzending, bijvoorbeeld mijn Nieuwjaars attentie
• Inhoudelijke gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Coach-praktijk De Zandloper maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Op de website worden cookies gebruikt. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Hiervoor geef je altijd jouw toestemming en je kunt je altijd direct afmelden, mocht je het niet wensen. Als je iets wilt veranderen, mail mij dan direct.
Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
• het analyseren van het gebruik van de website om de website daarmee te kunnen verbeteren;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren.
• het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites
De door ons verzamelde gegevens worden door mij alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Coach-praktijk De Zandloper niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Gebruik openbare bijdragen:
Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de website van Coach-praktijk De Zandloper of een andere openbare website, dan kan en mag ik deze bijdrage ook elders publiceren.

Bijdragen aan besloten discussieplatform:
Draag je bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten groep in het kader van een training en/of eigen aanmelding) dan maakt Coach-praktijk De Zandloper op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. Hierin staat jouw leerfocus centraal en is het alleen maar inspirerend om dingen met elkaar te delen.
Ik zal nooit namen noemen en/of zaken naar buiten brengen uit een besloten groep.

Klacht – welkom
Als je een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 november 2018.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Coach-praktijk De Zandloper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachpraktijkdezandloper.nl. Dan kan ik er ook direct wat aan doen. Ik wil dat jij je veilig weet in ons contact.

Met vriendelijke groet,

Marianne Zandman

Coach-praktijk De Zandloper
Ja, ik wil periodiek op de hoogte gehouden worden van (nieuw) aanbod. Lees hier de: Privacy Policy